Tag: ไมโครโฟน

ไมโครโฟน

ไมโครโฟน ที่แบ่งตามโครงสร้างมีอยู่กี่ชนิดไมโครโฟน ที่แบ่งตามโครงสร้างมีอยู่กี่ชนิด

ปัจจุบันนี้คำว่า ไมโครโฟน ทุกคนคงรู้จักกันดีว่า ไมโครโฟนใช้ในการรับเสียงเพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วส่งไปยังลำโพง ทำให้เราเกิดการได้ยินเสียงที่ตามมา แต่ทว่าในการเลือกใช้ไมโครโฟน มีรายละเอียดแบบลงลึก จะมีอะไรที่น่าสนใจ ไมโครโฟน ใช้เป็นเครื่องมือที่คอยทำหน้าที่เปลี่ยนพลังคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณของไฟฟ้า มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ แผ่นไดอะเเฟรม เกิดการสั่นสะเทือนจนทำให้เกิดพลังงานของไฟฟ้าขึ้น และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการสั่นสะเทือนของแผ่นไดอะเฟรมเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นชนิดกระแสสลับ แต่มีคลื่นไฟฟ้าที่มีแรงดันที่ต่ำ จึงจำเป็นต้องส่งผ่านไปยังเครื่องขยายเสียงจูนเสียงให้แรง เพื่อให้เกิดการขยายสัญญาณให้เกิดเสียงที่แรงและดังขึ้น เราจะมาทำความรู้จักกับไมโครโฟนว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ชนิดของไมโครโฟน สามารถแบ่งตามหลักใหญ่ๆได้ 6 แบบทั้งนี้ แบ่งตามลักษณะของวัสดุที่นำมาใช้ ปัจจุบันเราเห็นไมโครโฟนที่วางขายตามท้องตลาดมีการแบ่งลักษณะของวัสดุที่นำมาใช้แบ่งได้เป็น 6 อย่าง คือ 1.ไมโครโฟนแบบคริสตัล ทำมาจากการใช้แลกคริสตัลเป็นตัวสั่นสะเทือนเพื่อทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า แต่ไมโครโฟนชนิดนี้มีข้อเสียคือไม่สามารถทนทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น